تنهاترین تنها

تو بر خواهی گشت...

برف باشدبارانیا آفتابچتر نمیخواهم....بگو معنی لغات را از نو بنویسند"امنیت"حصار دست های توست و"دیوانگی"دل باختن با تمام وجود ب توست"زندگی"معنی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 36 بازدید
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
مهر 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
9 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
17 پست
مهر 91
99 پست
شهریور 91
18 پست
خرداد 91
13 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
1 پست