کاش آدم ها یکم جرات داشتن ...


گوشی رو برمیداشتن و زنگ میزدن و میگفتن :


ببین ؛ دلم واست تنگ شده!


واسه هیچ چیز دیگه ای هم زنگ نزدم ...!

/ 1 نظر / 24 بازدید
KIMIYA

کاش!...[گریه][گل][گل][گل][گل]