تنهایی ک گفتن نداره...!!!!!!!

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
یخ فروش جهنم

سلام سارا خانم گل شما چشمات زیبا میبینه عزیزم شما لطف داری وب شما هم چون از دل می نویسی بر دل میشینه خانمی . شما هم موفق باشی [گل]