مقداری طناب در خانه هست می ایی تا باهم طناب بازی کنیم یا

 گره اش بزنم بر سقف؟

/ 2 نظر / 12 بازدید
وهاب

از این حرفا نزنی دیگه

....

وب خوبی داری دوس داشتی لینک کن خبر بده بلینکمت