در آغوشت که جا میگیرم ،عمیق تر گناه میکنم ! 

من این جهنم را که هوای بهشتی دارد ...

با هزاران بهشت خدا که بی تو هوای جهنم دارد،عـوض نمیـکـنـم ...!قلب

/ 0 نظر / 23 بازدید