خنده ام میگیرد
وقتی پس از مدت ها بی خبری
بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری
میگویی : دلم برایت تنگ است!!!
یا مرا به بازی گرفته ای
یا معنی واژه هایت را خوب نمیدانی!
دلتنگی ارزانی خودت . . .!

/ 1 نظر / 12 بازدید