به چه میخندی تو...؟


به مفهوم غم انگیز جدایی؟؟


به چه چیز؟


به شکست دل من یا به پیروزی خویش ؟


به چه میخندی تو ...؟


به نگاهم که چه مستانه تو را باور کرد ؟


یا به افسون گری چشمانت که مرا سوخت و خاکستر کرد؟


به چه میخندی تو ...؟


به دل ساده ی من میخندی که دگر تا به ابد نیز به فکر خود نیست!


خنده دار است ...!!! 

بـــخـــنـــد!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید