این روزها روزگارم اینگونه میگذرد...

انتظار بکشم تا شاید پیام هایی را ک روی بال شاپرک ها برایت مینویسم ب دستت برسد...

شاید آن زمان برگردی...! 

/ 0 نظر / 12 بازدید