دخترک رفت ولی زیر لب این رامیگفت:


“او یقینا پی معشوق خودش می آید!”


پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود:


“مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد!”


عشق قربانى مظلوم “غرور”است هنوز. . .

/ 1 نظر / 13 بازدید