بــرای آن مـی نــویسم کــه روزی دلــش مهــربـان بــود ...!

مـی نــویسم تــا بــداند کــه دل شکستـن هنــر نیست !!!

نــه دیگـر نگــاهــم را بــرایـش هــدیـه مـی کنم!

و نــه دیگر دم از فــاصلـه هــا مـیــزنـم ...!

و نــه بــا شعـرهــایـم دلتنگـی را فــریـاد مـی زنـم !!!

مـی نــویسم تــا شــایـد نـامهــربـانی هــایـش را باور کنــد ....!!!

/ 0 نظر / 12 بازدید