به زخم هایم می نگری؟
درد ندارد دیگر!
روزی که رفتی مرگ تمام دردهایم را با خودش برد!
مرده ها درد نمی کشند...!
از تو خواهشی دارم
برنگرد دیگر
زنده ام نکن...!

/ 0 نظر / 14 بازدید