بــرای آن مـی نــویسـم کــه روزی دلــش مهــربـان بــود ...

مـی نــویسم تــا بــداند کــه دل شکستـن هنــر نیست !!

نــه دیگـر نگــاهــم را بــرایـش هــدیـه مـی کنـم

و نــه دیگـر دم از فــاصلـه هــا مـیــزنـم ...

و نــه بــا شعـرهــایـم دلتنگـی را فــریـاد مـی زنـم !!

مـی نــویسم تــا شــایـد نـامهــربـانی هــایـش را بـاور کنــد ....!!

/ 0 نظر / 12 بازدید