دلایل بودنم را مرور میکنم هر روز!


هر روز از تعدادشان کم میشود!


آخرین باری که شمردمشان


تنها یک دلیل برایم مانده بود...!!!


آن هم دیدن تو بود...!

/ 1 نظر / 16 بازدید

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]