بی هیچ صدائی می آیند!


زمانی که نمی دانی...


در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و…


بی هیج نشانی از دلت می گریزند!


تا تمام چیزی که به یاد می آوری!


حسرتی باشد به درازای زندگی!


چه قدر بی رحمند رویاهـا . . .!!!

/ 2 نظر / 23 بازدید