آنـــقدر نـفس مـی کــشم …


تـــا...


تمـــام شـود...


همـه ی آن “هـــوایــی” کـه،


ســـراغِ تـــو را مـی گــــیـرد …!

/ 1 نظر / 20 بازدید
وهاب

عالی بود حرف نداشت [گل][دست]