شاید تو…


سکوت میان کلامم باشی!


دیده نمیشوی!


اما من تو را احساس می کنم!


شاید تو ….


هیاهوی قلبم باشی!


شنیده نمیشوی!


اما من تو را نفس می کشم!

/ 0 نظر / 25 بازدید