دست خـودشــان نیست!

بــه شرط  چــاقــو بــه دنیا آمـده انـد ...!

تــا پیــراهنت را سیـاه  نبیننــد

بـاور نمـی کننــد چیزی از دست داده بــاشــی ...!!

/ 1 نظر / 11 بازدید
KIMIYA

[نگران]عجب دنیاییه واقعا![گل] خیلی زیبا بود [ماچ] گلم منم لینکت کردم [ماچ] موفق باشی ... راستی نفسی هروقت آپ کردی خبرم کن بوشه!؟ مرررررررررر30