دلم می خواهد نامت را صدا کنم!!!


یک طور دیگر...


جوری که هیچ کس صدایت نکرده باشد!


یک طور که هیچ کس را صدا نکرده باشم!


دلم می خواهد نامت را صدا کنم!


یک طور که دلت قرص شود که من هستم!


یک طور که دلم قرص شود که با بودن من ، تو هم هستی!

/ 3 نظر / 22 بازدید
KIMIYA

چه خومشل بود![رویا] قالب جدید مفارک![ماچ]

بدبخت

قالب جدید و زندگی جدید مبارک