آمدنت راحیران بنگرم یا رفتنت را مات بمانم...؟!

 

بادآورده را باد میبرد قبول !!! دلم راکه باد نیاورده بود...!

/ 1 نظر / 14 بازدید
وهاب

شاید دل تو بود که باد آورده بود