بسیار نمی خواهم

تنها کمی

برای چشم به هم زدنی

دستت را به من بده

تا دلت را در آغوش گیرم!!!

/ 2 نظر / 14 بازدید
KIMIYA

[ماچ][بغل][گل]خیلی زیبا بود عاااااااالی فنتاستیک