باد آورده را باد می برد!!!


اما...


تو که با پای خودت آمده بودی . . .!!!

/ 2 نظر / 13 بازدید
KIMIYA

ما همیشه صداهای بلند را میشنویم، پررنگ ها را میبینیم، سخت ها را میخواهیم. غافل ازینکه خوبها آسان میآیند، بی رنگ می مانند و بی صدا می روند