خیلی سخته ب کسی فکر کنی ک داره ب کس دیگه ای فکر میکنه...
تو توی خیالت داری با اون زندگی میکنی ولی اون توی واقعیت با یکی دیگه...! 

/ 0 نظر / 12 بازدید